Apakah kumpulan tertutup?

Kumpulan tertutup adalah kumpulan awam tetapi memerlukan kelulusan admin untuk penyertaan.

Still need help? Contact Us Contact Us