Apakah kumpulan terbuka?

Kumpulan terbuka adalah kumpulan awam dan sesiapa sahaja boleh sertai.

Still need help? Contact Us Contact Us