Apakah tugas admin kumpulan dan penyelaras?

Admin Kumpulan dan penyelaras boleh:

  • Mengeluarkan penyenaraian daripada kumpulan
  • Melantik pengguna sebagai penyelaras untuk membantu menguruskan kumpulan
  • Mengeluarkan dan menghalang pengguna daripada menyertai kumpulan
Admin kumpulan akan mempunyai kapasiti tambahan untuk membantu menguruskan kumpulan itu pada masa akan datang!