BELAJAR LEBIH untuk admin

Admin dan penyelaras adalah diberi kuasa untuk menjaga kualiti kumpulan lebih hebat! Berikut adalah beberapa ciri-ciri yang admin boleh gunakan untuk membantu menguruskan komuniti:

- Mengeluarkan penyenaraian tidak relevan dari kumpulan

Klik pada [... ] pada senarai penjual.

Buang penyenaraian daripada kumpulan dengan mengeklik pada pilihan 'Keluarkan daripada Kumpulan’.

- Melantik pengguna sebagai penyelaras untuk membantu menguruskan kumpulan

Klik pada […] lebih pilihan

Klik pada pilihan ‘Urus Kumpulan'

Klik pada pilih ‘Ahli’ dalam panel admin

Pilih pengguna yang anda mahu lantik dan klik pada pilihan ‘Lantik sebagai Penyelaras’.
- Keluarkan dan sekat pengguna daripada menyertai kumpulan

Pilih untuk menyekat pengguna dengan mengeklik pilihan ‘Sekat Pengguna’.