BELAJAR LEBIH untuk menyekat

Pengguna yang disekat telah dikeluarkan daripada kumpulan oleh admin atau penyelaras. Mereka tidak akan dapat untuk menyertai semula dan menjual dalam kumpulan kecuali mereka tidak disekat lagi.
Pengguna yang disekat akan menerima mesej silap apabila mereka cuba untuk menyertai kumpulan yang mereka telah disekat.

Admin boleh tidak menyekat pengguna yang disekat dan membolehkan mereka untuk menyertai semula kumpulan dan menambah penyenaraian kumpulan lagi.

Untuk berbuat demikian, tekan pada butang 'Buka sekatan' di sebelah profil pengguna yang anda ingin untuk membuka sekatan.