Carousell喺我哋國家有冇呀?

Carousell依家喺以下國家都係可以使用咖:

  • 新加坡 
  • 澳洲 
  • 加拿大 
  • 香港 
  • 印尼 
  • 馬來西亞 
  • 紐西蘭 
  • 菲律賓 
  • 台灣  

如果你都想見到你嘅國家出現喺呢張list度?聯絡我哋 申請你哋國家都有得使用Carousell喇!