Bagaimana hendak meletakkan item ke dalam sub-kategori?

Untuk Item Baru:

Untuk meletakkan item baru ke dalam sub-kategori, tinggal klik Jual > Kategori > Pilih Kategori Utama (e.g. Games & Toys) > Pilih sub-kategori (e.g. Toys).

iOS: 

Android: 

Untuk Item yang Sedia Ada:

Caranya sama. Tinggal klik item anda > Menyemak Senarai > Kategori > Pilih Kategori Utama (e.g. Games & Toys) > Pilih sub-kategori (e.g. Toys). > Sim

iOS: 

Android: