Saya tidak boleh cari sub-kategori yang sesuai untuk Item saya

Jika anda tidak boleh mencari sub-kategori yang sesuai untuk Item anda, jangan khuatir! Carousell akan terus menambah sub-kategori-sub-kategori baru. Jadi terus sentiasa semak semula Carousell dan anda mungkin akan jumpa sub-kategori yang sesuai untuk Item anda. Dalam masa yang sama, letakkan Item anda di bawah sub-kategori "Lain-lain" jika tidak ada sub-kategori lain yang sesuai.