Apakah kegunaan sub-kategori?

Woohoo! Sub-kategori sudah tiba!

Senaraikan item anda di sub-kategori - sub-kategori yang sesuai sekarang agar pembeli boleh mencari item anda dengan lebih cepat dan lebih banyak pengguna akan dapat melihat item anda! Terdapat lebih daripada 80 sub-kategori baru yang tersedia jadi tunggu apa lagi? Cepat senarai!

Anda boleh mula menyenaraikan item anda di sub-kategori yang tersedia apabila anda menyenaraikan item baru atau menyemak kembali item anda yang lama. 'Sub-kategori' akan dimuat-turunkan di update yang akan datang jadi sentiasa menyemak kembali.