Barang-barang yang dilarang dijual di Carousell

Ada beberapa item tertentu yang langsung tidak dibenarkan di Carousell. Item-item ini tidak semestinya menyalahi undang-undang, tetapi ia tidak sesuai dengan kriteria jualan kami dan tidak seiring dengan semangat di Carousell. Item-item ini adalah:

 1. Alkohol, Ubat & Tembakau
  1. Alkohol
  2. E-Vaporizers (Rokok Elektrik) dan produk-produk terkait
  3. Produk tembakau dan produk rokok lainnya
  4. Barang yang menyerupai rokok atau mempromosikan rokok
  5. Ubat-ubatan dan alat pemberi ubat
 2. Kandungan Dewasa dan Bahan-bahan Lucah
  1. Pornografi dan kandungan dewasa termasuk, namun tidak terbatas kepada, buku, majalah, video dan gambar pornografi
  2. Pakaian dalam bekas dan barang-barang intim
 3. Haiwan & Produk Haiwan
  1. Binatang hidup dan serangga
  2. Barang yang terbuat daripada haiwan, termasuk, namun tidak terbatas kepada, spesies yang terancam punah dan binatang eksotik
  3. Manusia, sisa-sisa manusia dan bahagian tubuh
 4. Produk palsu, tidak sahih dan Barang Replikasi
  1. Barang-barang palsu
  2. Barang-barang yang melanggar undang-undang hak cipta termasuk, namun tidak terbatas pada, penjualan eBook yang tidak sah
 5. Senjata
  1. Pisau, Pedang and Senjata Tangan, kecuali digunakan untuk sukan yang tidak membawa maut atau bertujuan untuk paparan/pakaian
  2. Senjata api, Senjata api tiruan, Peluru dan Bahan letupan, kecuali ditentukan sebagai senjata mainan/peluru atau digunakan untuk bersukan
  3. Lain-lain lagi (e.g. Tasers)
 6. Produk atau Kegiatan yang Menyalahi Undang-undang
  1. Barang yang dicuri atau barang ilegal
  2. Barang yang mempromosikan, menggalakkan atau berusaha untuk melibatkan pengguna dalam kegiatan ilegal
 7. Produk yang tidak berwujud
  1. Perkhidmatan dan lainnya
  2. Daftar iklan layanan sewa, kecuali sewa harta rumah dan kendaraan
  3. Barangan virtual termasuk, namun tidak terbatas kepada, permainan mata uang, item game dan account game / karakter
 8. Produk Medical & Kesihatan
  1. Suplemen kesihatan
  2. Ubat-ubatan, alat ubat dan barang-barang yang mempunyai tuntutan perubatan yang boleh dibantah
  3. Suntik kesihatan / zat kosmetik
 9. Barang yang bersifat ofensif
  1. Barangan atau penyenaraian yang mempromosikan atau menggalakkan tindakan kekerasan
  2. Barangan atau penyenaraian yang ditujukan untuk mempermalukan sesama anggota Carousell dan / atau mengungkapkan informasi peribadi sesama anggota Carousell
  3. Barangan atau penyenaraian yang mempromosikan, menggalakkan atau mengagungkan kebencian dan ditujukan untuk membezakan dan / atau merendahkan bangsa, agama, jenis kelamin, jantina, cacat atau orientasi seksual
 10. Lain-lain
  1. Recalled items
  2. Penjualan tiket yang tidak sah
  3. Multi-Level-Marketing dan produk-produk terkait